W3C | Feedback | Site Map | FAQs | Support   redgreenblue  Facebook Youtube Twitter 

4 FEBRUARI 2014 : Jabatan Hal Ehwal Akademik (JHEA) telah menganjurkan Bengkel Jaminan Kualiti pada 28 dan 29 Januari 2014 di Hotel EDC. Bengkel ini melibatkan semua staf JHEA, Ketua Penolong Pengarah Kolej, Penolong Pengarah Pusat Pengajian serta beberapa PTJ yang berkaitan pengurusan akademik seperti PACE, CIAC, Pusat Komputer, PPE dan Pusat Kokurikulum.

 

a

 

4 FEBRUARI 2014 : Jabatan Hal Ehwal Akademik (JHEA) telah menganjurkan Bengkel Jaminan Kualiti pada 28 dan 29 Januari 2014 di Hotel EDC. Bengkel ini melibatkan semua staf JHEA, Ketua Penolong Pengarah Kolej, Penolong Pengarah Pusat Pengajian serta beberapa PTJ yang berkaitan pengurusan akademik seperti PACE, CIAC, Pusat Komputer, PPE dan Pusat Kokurikulum.

Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk membuat semakan berhubung dasar dan prosedur berkaitan pengurusan akademik selaras dengan keperluan semasa terutama selepas Universiti mendapat status autonomi. Di samping itu, bengkel ini juga dapat menyelaras peranan antara HEA, Kolej, Pusat Pengajian dan PTJ yang terlibat dengan pengurusan akademik.

 

Sekian.

 


 

Visitor