W3C | Feedback | Site Map | FAQs | Support   redgreenblue  Facebook Youtube Twitter 

IKLAN KEMASUKAN KE PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA AMBILAN

SEMESTER KEDUA SESI 2017/2018 (FEBRUARI 2018)

 

Dimaklumkan bahawa iklan kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda bagi ambilan Semester Kedua Sesi 2017/2018 kepada calon lepasan Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti adalah seperti berikut:

Calon

Tarikh buka permohonan

Tarikh tutup permohonan

Tarikh akhir terimaan dokumen lengkap oleh UKRP

Tempatan

Lepasan Diploma sahaja

1 November 2017

(12.00 tgh)

30 November 2017

(12.00 tgh)

7 Disember 2017

(3.00 petang)


Calon dinasihatkan membaca lampiran-lampiran berikut terlebih dahulu sebelum mengisi permohonan secara atas talian.
i.      Lampiran A – Program yang ditawarkan  (Klik di sini )
ii.     Lampiran B – Syarat am dan syarat khas (Klik di sini )
iii.    Lampiran C – Bayaran wang proses    (Klik di sini )   
iv.    Lampiran D – Senarai semak   (Klik di sini )
v.     Permohonan Kemasukan Program Ijazah Sarjana Muda UUM  (Klik di sini )

Permohonan yang tidak lengkap atau diterima selepas tarikh akhir terimaan dokumen tidak akan diproses.
Keputusan kemasukan dijangka akan diumumkan pada minggu ke-3 bulan Januari 2018 melalui www.uum.edu.my/kemasukan

Sebarang pertanyaan sila hubungi:

Unit Kemasukan, Rekod dan Promosi (UKRP)
Jabatan Hal Ehwal Akademik
Universiti Utara Malaysia
06010 UUM Sintok
Kedah
Tel: 04 928 3323/3324/3334/3335/3309
Fax: 04-9283305
e-mel: heanet@uum.edu.my

 

Visitor