Undergraduate (Local)

Syarat Am Kemasukan

STPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian (GRED C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian (GRED C) Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;
 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

MATRIKULASI KPM/ASASI SAINS UM/ ASASI UITM (BUKAN FEEDER)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian (GRED C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian (GRED C) Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

dan

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

STAM

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2017 dan 2016.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

DIPLOMA

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:

 1. Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
 2. MQA dan direkodkan dalam MQR

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

dan

Menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan kepada pihak Universiti:

 • Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian;
 • Salinan Kad Pengenalan/MyKad calon;
 • Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (Jika hilang)
 • Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan;
 • Akuan Majikan (Jika Berkaitan);
 • Salinan Sijil STPM/Setaraf;dan
 • Salinan Sijil SPM/Setaraf;
 • Salinan Transkrip penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);
 • Salinan Diploma/Sijil (Jika ada)
 • Salinan Sijil MUET;
 • Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian;dan
 • Salinan Keputusan Bahasa Melayu/ Matematik Julai (Jika ada)
 • Salinan bukti pengiktirafan MQA dan MQR (diperolehi dari portal MQA)

Syarat Khas Kemasukan

UA02 SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN

UA02 SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN 
08 Semester


Kategori A: STPM (Sastera)
Kategori S: STPM (Sains)
Kategori N: MATRIK (Sains)
Kategori P: MATRIK (Perakaunan)
Kategori U: MATRIK (Undang-Undang)
Kategori T: STAM

 1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  -   Bahasa Inggeris
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

Kategori G1, G2, E3 : DIPLOMA
(UA, POLITEKNIK, IPTS)

 1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan CGPA minima 2.50;
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  -   Bahasa Inggeris
UA60 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MEDIA DENGAN KEPUJIAN
UA67 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF DENGAN KEPUJIAN #
UC01 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT)
UC12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MULTIMEDIA)
UE00 SARJANA MUDA SAINS EKONOMI DENGAN KEPUJIAN
UE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN
UE07 SARJANA MUDA KEWANGAN DENGAN KEPUJIAN
UE17 SARJANA MUDA PERAKAUNAN (SISTEM MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN
UE23 SARJANA MUDA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN
UG06 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK INDUSTRI)
UG22 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS PEMUTUSAN)
UG33 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK PERNIAGAAN)
UL00 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN
UL05 IJAZAH SARJANA MUDA FALSAFAH, UNDANG-UNDANG DAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN #
UP01 SARJANA MUDA PENGURUSAN AWAM DENGAN KEPUJIAN
UP03 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN
UP04 SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN #
UP05 SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN
UP08 SARJANA MUDA PENGURUSAN PELANCONGAN DENGAN KEPUJIAN
UP09 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DENGAN KEPUJIAN
UP10 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN
UP11 SARJANA MUDA PENGURUSAN HAL EHWAL ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN
UP12 SARJANA MUDA PENGURUSAN KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN #
UP15 SARJANA MUDA PERBANKAN DENGAN KEPUJIAN
UP16 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN
UP17 SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBANGUNAN DENGAN KEPUJIAN
UP21 SARJANA MUDA PENTADBIRAN MUAMALAT DENGAN KEPUJIAN
UP22 SARJANA MUDA PEMASARAN DENGAN KEPUJIAN
UP35 SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN
UP36 SARJANA MUDA PENGURUSAN RISIKO DAN INSURANS DENGAN KEPUJIAN
UP37 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN) DENGAN KEPUJIAN
UP38 SARJANA MUDA PENGURUSAN HOSPITALITI DENGAN KEPUJIAN
UP39 SARJANA MUDA PENGURUSAN OPERASI DENGAN KEPUJIAN
UP54 SARJANA MUDA PENGURUSAN ACARA DENGAN KEPUJIAN
UT04 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)#
UT08 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PERAKAUNAN)#
UT20 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT)#
UT21 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERNIAGAAN)#
UT41 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN MORAL)#

Connect with us

Academic Affairs Department,
Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman, MALAYSIA

Staff Directory

Graduate Studies and International Unit

 • dummy+604 928 3308  dummy+604 928 3306  dummy ups@uum.edu.my

© HAKCIPTA TERPELIHARA HEA UUM 2019

Search