BENGKEL CUTI DAN PERSARAAN DI HEA

Image

Jabatan Hal Ehwal Akademik UUM pagi tadi menganjurkan Bengkel Cuti dan Persaraan yang dikendalikan oleh pakar bidang perkhidmatan, Tuan Haji Ibrahim Hanapi.

Bengkel selama tiga jam setengah dihadiri 45 staf HEA dan beberapa jemputan dibuat secara bersemuka dibilik mesyuarat utama HEA dan aplikasi atas talian, webex.

Peserta turut bertanyakan beberapa isu yang berjaya dijawab secara tuntas oleh Tuan Haji Ibrahim.

Connect with us

Academic Affairs Department,
Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman, MALAYSIA

Staff Directory

Graduate Studies and International Unit

  • dummy+604 928 3308  dummy+604 928 3306  dummy ups@uum.edu.my

© HAKCIPTA TERPELIHARA HEA UUM 2020

Search