PERMOHONAN KEMASUKAN PROGRAM SARJANA MUDA AMBILAN FEBRUARI 2019 (CALON LEPASAN DIPLOMA)


Dimaklumkan bahawa iklan kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda bagi ambilan Semester Kedua Sesi 2018/2019 kepada calon lepasan Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti adalah seperti berikut:

Calon Tarikh buka permohonan Tarikh tutup permohonan Tarikh akhir terimaan dokumen lengkap oleh UKRP
Tempatan Lepasan Diploma sahaja 23 Oktober 2018
(12.00 tgh)
22 November 2018
(12.00 tgh)
29 November 2018
(3.00 petang)


Calon dinasihatkan membaca lampiran-lampiran berikut terlebih dahulu sebelum mengisi permohonan secara atas talian
.

  1. Lampiran A – Program yang ditawarkan
  2. Lampiran B – Syarat am dan syarat khas
  3. Lampiran C – Bayaran wang proses
  4. Lampiran D – Contoh salinan pengiktirafan MQA
  5. Lampiran E – Senarai semak


Permohonan yang tidak lengkap atau diterima selepas tarikh akhir terimaan dokumen tidak akan diproses.

Keputusan kemasukan dijangka akan diumumkan pada 15 Januari 2019 melalui www.uum.edu.my/kemasukan


Sebarang pertanyaan sila hubungi:

Unit Kemasukan, Rekod dan Promosi (UKRP)
Jabatan Hal Ehwal Akademik
Universiti Utara Malaysia
06010 UUM Sintok
Kedah

e-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


apply nowConnect with us

Academic Affairs Department,
Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman, MALAYSIA

Staff Directory

Graduate Studies and International Unit

  • dummy+604 928 3308  dummy+604 928 3306  dummy ups@uum.edu.my

© HAKCIPTA TERPELIHARA HEA UUM 2019

Search