W3C | Feedback | Site Map | FAQs | Support   redgreenblue  Facebook Youtube Twitter 

 1.     Soalan : Apakah syarat kelayakan untuk memohon belajar di UUM (Program Sarjana dan PhD)? 

Jawapan:

 1. Mempunyai ijazah sarjana muda untuk kemasukan program sajana.
 2. Mempunyai ijazah sarjana untuk kemasukan PhD.

 

 2.   Soalan :  Bilakah sesi kemasukan ijazah sarjana? 

Jawapan: 

 1. UUM Sintok: September dan Februari.
 2. Luar Kampus: September, Januari dan Mei.

 

 3.   Soalan :  Apakah syarat kemasukan post graduate, yuran dan maklumat berkaitan program? 

Jawapan:

POSTGRADUATE DIPLOMA PROGRAMME

Applicants for the Postgraduate Diploma programme must possess:

 1. a bachelor’s degree from Universiti Utara Malaysia; or
 2. a bachelor’s degree or its equivalent from any other universities recognised by Universiti Utara Malaysia; or
 3. any other equivalent qualifications recognised by Universiti Utara Malaysia.

 

MASTER PROGRAMME

1.    MASTER’S PROGRAMME BY RESEARCH

Applicants for master’s programme by research must possess:

 1. a bachelor’s degree with Honours from Universiti Utara Malaysia or any other institutions of higher learning recognised by the University Senate with a CGPA of at least 2.75; or
 2. a bachelor’s degree from Universiti Utara Malaysia or any other institutions of higher learning recognised by the University Senate with a CGPA of 2.00 to 2.74 and relevant work experience; or
 3. any other equivalent qualifications recognised by the University Senate; and
 4. fulfil the English language requirement as set by the University Senate.

 

2.    MASTER’S PROGRAMME BY COURSEWORK AND MIXED MODE

A. Master’s programme at UUM College of Arts and Sciences (UUM CAS) and Master’s programme at UUM College of Law, Government and International Studies (UUM COLGIS)

Applicants for a Master’s programme at UUM CAS and UUM COLGIS must possess:

 1. a bachelor’s degree with Honours from Universiti Utara Malaysia or any other institutions of higher learning recognised by the University Senate with a CGPA of at least 2.75; or
 2. a bachelor’s degree from Universiti Utara Malaysia or any other institutions of higher learning recognised by the University Senate with a CGPA of 2.00 to 2.74 and relevant work experience; or
 3. a diploma from any institutions of higher learning recognised by the University Senate with at least ten (10) years of relevant work experience35 years or older and passed APEL assessment (level 7); or
 4. any other equivalent qualifications recognised by the University Senate; and
 5. fulfil the English language requirement as set by the University Senate.

 

B. Master’s programme at UUM College of Business (UUM COB)

Applicants for a Master’s Programme at UUM COB must possess:

 1. A bachelor’s degree from Universiti Utara Malaysia or any other institutions of higher learning recognised by the University Senate with a CGPA of at least 2.75; or
 2. A bachelor’s degree from Universiti Utara Malaysia or any other institutions of higher learning recognised by the University Senate with a CGPA of less than 2.75 and have at least five (5) years of relevant work experience may be considered, subject to the interview by Postgraduate Committee; or
 3. A diploma from any institutions of higher learning recognised by the University Senate with at least ten (10) years of relevant work experience, 35 years or older and passed APEL assessment (level 7); and
 4. fulfil the English language requirement as set by the University Senate.

 

C. Master of Business Administration

Applicants for Master of Business Administration (MBA) must possess:

 1. A bachelor’s degree from Universiti Utara Malaysia or any other institutions of higher learning recognised by the University Senate with a CGPA of at least 2.75 and have at least three (3) years of relevant work experience; or
 2. A bachelor’s degree from Universiti Utara Malaysia or any other institutions of higher learning recognised by the University Senate with a CGPA of less than 2.75 and have at least five (5) years of relevant work experience may be considered, subject to the interview by Postgraduate Committee; or
 3. A diploma from any institutions of higher learning recognised by the University Senate with at least ten (10) years of relevant work experience, 35 years or older and passed APEL assessment (level 7);  and
 4. fulfil the English language requirement as set by the University Senate.

 

DOCTORAL PROGRAMME

1.    DOCTOR OF PHILOSOPHY

Applicants for the Doctor of Philosophy (PhD) programme must possess:

 1. a master’s degree from Universiti Utara Malaysia or any other institutions of higher learning recognised by the University Senate; or
 2. any other equivalent qualifications recognised by the University Senate; and
 3. fulfil the English language requirement as set by the University Senate.

 

Applicants for the Doctor of Philosophy (PhD) programme under OYAGSB and UUMCOB must possess:

 1. a master’s degree from Universiti Utara Malaysia or any other institutions of higher learning recognised by the University Senate. For a master degree with CGPA, the minimum CGPA is 3.00; or
 2. any other equivalent qualifications recognised by the University Senate; and
 3. fulfil the English language requirement as set by the University Senate.

 

Other requirements for PhD:

 1. The applicants should attach a motivational letter and research proposal.
 2. The applicants must propose supervisors’ name who have already agreed with the research topic.
 3. For those who are short listed will be called for an interview session.

 

2.    DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

Applicants for the Doctor of Business Administration (DBA) programme must possess:

 1. a master’s degree from Universiti Utara Malaysia or any other institutions of higher learning recognised by the University Senate or any other equivalent qualifications recognised by the University Senate; and
 2. have a minimum of five (5) years of work experience relevant to the chosen area of specialisation; and
 3. fulfil the English language requirement as set by the University Senate.

OR

d. Senior Managers with a bachelor’s degree from any institutions of higher learning recognised by the University Senate with at least ten (10) years of  relevant work experience and passed APEL assessment (level 8).


3.    DOCTOR OF MANAGEMENT

Applicants for the Doctor of Management (D.Mgmt.)/Industrial PhD programme must hold a senior position with:

 1. a master’s degree recognised by the University Senate and have at least five (5) years of work experience in the area relevant to the research topic.; and
 2. fulfil the English language requirement as set by the University Senate.

 

Note:

 1. Student admission is subjected to the fulfilment of specific requirements set by the respective Graduate Schools and programmes.
 2. 0.05 point will be added to the current CGPA for each year of relevant work experience, if the Postgraduate Committee believes that the candidates have the potential to be admitted. The adjusted CGPA should not, however, exceed the total CGPA of 3.75.

 

Untuk maklumat berkaitan dengan yuran dan program sila klik http://hea.uum.edu.my

 

 4.    Soalan :  Tempoh untuk penarikan diri? 

Jawapan:

 1. Pelajar boleh menarik diri dari subjek/kursus dalam tempoh sebulan selepas tempoh gugur/tambah subjek dan layak mendapat 50% pulangan yuran.
 2. Pelajar boleh menarik diri dari subjek/kursus sehingga tempoh seminggu sebelum minggu peperiksaan.

 

 5.   Soalan :  Apakah syarat untuk pemindahan kredit? 

Jawapan:

 1. Pelajar yang telah mengambil subjek di peringkat pasca siswazah di univerisiti lain dan memperoleh ijazah yang berkenaan, yang diiktiraf oleh UUM, boleh memohon untuk pemindahan kredit untuk subjek yang setaraf dengan subjek yang ditawarkan oleh UUM.
 2. Pelajar perlu mendapat sekurang-kurangnya gred B untuk subjek yang hendak dibuat pemindahan kredit.
 3. Tempoh sah untuk subjek yang hendak dibuat pemindahan kredit tidak boleh melebihi lima (5) tahun dari tarikh permohonan.
 4. Maksimum jumlah kredit untuk pemindahan kredit tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah kredit keseluruhan program pengajian.

 

 6.  Soalan : Bagaimana untuk memohon mendapatkan transkrip yang hilang? 

Jawapan:

 1. Bayaran denda RM10/salinan
 2. Kemukakan bukti bayaran di UPS, HEA

 

 7.  Soalan : Apakah Laman web Jabatan Hal Ehwal Akademik? 

Jawapan:

http://hea.uum.edu.my

 

8.  Soalan :  Apakah prosedur untuk ad-drop  Program Sarjana

Jawapan:

 1. Aktif status pengajian
 2. Add-drop boleh dilakukan melalui portal pelajar dalam tempoh minggu add-drop

 

9. Soalan :   Apakah prosedur tarik diri daripada peperiksaan (Program Sarjana)? 

Jawapan:

Melalui portal pelajar.

 

 10. Soalan :Apakah prosedur untuk Transfer Kredit. (Program Sarjana)? 

Jawapan:

Pelajar perlu membuat permohonan bertulis kepada Dekan Graduate School yang berkaitan dalam tempoh dua (2) bulan semester pertama pengajian pemohon.

 

11. Soalan :  Apakah prosedur untuk menangguhkan pengajian (Program Sarjana)? 

Jawapan:

 1. Pelajar boleh mengisi borang penangguhan pengajian yang terdapat didalam laman web Graduate School atau menulis surat kepada Dekan Graduate School yang berkaitan dengan mengemukakan alasan yang munasabah.
 2. Sekiranya pelajar mempunyai masalah kesihatan dan perlu menangguhkan pengajian, pelajar perlu mengemukakan laporan kesihatan atau surat dari pengamal perubatan yang diiktiraf.

 

12.  Soalan : Apakah prosedur untuk menukar kursus (Program Sarjana)?

Jawapan:

 1. Pelajar perlu mengisi borang pertukaran kursus dan mendapat kelulusan dari ketua jabatan dan dekan Graduate School yang berkaitan.
 2. Permohonan hendaklah dibuat dalam tempoh dua (2) minggu selepas keputusan peperiksaan dikeluarkan oleh universiti.
 3. Pelajar perlu membayar denda sebanyak RM200.00 untuk permohonan penukaran kursus dan melampirkan bukti bayaran semasa menghantar borang permohonan penukaran kursus.

 

13.  Soalan :  Jika mendapat C dalam  keputusan peperiksaan, adakah perlu untuk mengulang subjek tersebut (Program Sarjana)? 

 Jawapan:

Sekiranya pelajar mendapat gred C dalam keputusan peperiksaan, pelajar wajib mengulang semula subjek tersebut dan mendapat gred C+ dan ke atas.

 

14. Soalan : Apakah prosedur pertukaran subjek (Program Sarjana)? 

Jawapan:

 1. Membuat permohonan di Graduate School yang berkaitan (untuk pertukaran subjek selepas tempoh gugur/tambah subjek).
 2. Denda pertukaran subjek sebanyak RM10/pertukaran.

 

15. Soalan : Sekiranya saya masih berhutang dengan Universiti, adakah saya boleh bergraduat (Program Sarjana)? 

Jawapan:

Pelajar boleh bergraduat tetapi tidak dibenarkan meminjam jubah dan pelajar juga tidak boleh menuntut ijazah dan transkrip sehingga pelajar menjelaskan keseluruhan jumlah hutang yang tertunggak.