W3C | Feedback | Site Map | FAQs | Support   redgreenblue  Facebook Youtube Twitter 

PENGURUSAN KUALITI DAN STRATEGIK

SEMUA DOKUMEN YANG DISEDIAKAN HENDAKLAH DIHANTAR KE JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK UNTUK TINDAKAN SELANJUTNYA.

 

 Muat Turun / Download :

1. FORMAT PERMOHONAN PENAWARAN PROGRAM AKADEMIK BAHARU UNTUK KELULUSAN JAWATANKUASA SARINGAN AWAL (JKSA) [ Muat Turun / Download ]
    (Permohonan ini dihantar kepada Kementerian Pengajian Tinggi untuk kelulusan penawaran)
 
2. PERMOHONAN AKREDITASI SEMENTARA (Borang A)   - [ Muat Turun / Download ]
   (Borang ini hendaklah dikemukakan bersama (4) salinan bercetak dokumen Coppa MQA-01 dan (3) salinan digital untuk permohonan Perakuan Memenuhi Keperluan Kualiti    [CQC])
 
3. FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN PENAWARAN PROGRAM AKADEMIK BAHARU BAGI MENDAPATKAN KELULUSAN JAWATANKUASA PENGAJIAN TINGGI (JKPT) [ Muat Turun / Download ]
   (Permohonan ini hendaklah disertakan bersama (5) salinan bercetak dokumen dan (1) salinan digital, (1) salinan keputusan Senat dan LPU kepada Kementerian Pengajian Tinggi)
 

 

4. PERMOHONAN AKREDITASI PENUH (Borang B)  - [ Muat Turun/ Download ]

   (Borang ini hendaklah dikemukakan bersama (4) salinan bercetak dan (3) salinan digital dokumen Coppa MQA-02 untuk permohonan mendapatkan Akreditasi Penuh)

 

 5.  BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PROGRAM AKADEMIK DI DALAM MALAYSIAN QUALIFICATIONS REGISTER [MQR] (Borang D) - [ Muat Turun / Download ]

6.  PERMOHONAN BAGI PENGGANTIAN PERAKUAN (Borang J) - [ Muat Turun / Download ]

    (Borang ini hendaklah dikemukakan bersama dengan perakuan akreditasi yang rosak (bagi kes perakuan akreditasi yang rosak beserta dengan laporan polis)

7. FORMAT KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM [ Muat Turun / Download ]

 

8. FORMAT PENUBUHAN DAN PENGSTRUKTURAN [ Muat Turun / Download ]