W3C | Feedback | Site Map | FAQs | Support   redgreenblue  Facebook Youtube Twitter 

PENGURUSAN KUALITI DAN STRATEGIK

Antara fungsi utama Unit Jaminan Kualiti dan Pengiktirafan adalah untuk membantu dan menyelaraskan permohonan penawaran program akademik baharu, serta mendapatkan pengiktirafan bagi setiap program akademik yang ditawarkan. Setiap proses berkenaan uruskan seperti yang dijelaskan di dalam carta alir, seperti berikut :

  1. Proses Penawaran Program Akademik Baharu 
  2. Proses Pengiktirafan Program Akademik
  3. Carta Aliran Semakan Semula Kurikulum

Proses Penawaran Program Akademik Baharu