W3C | Feedback | Site Map | FAQs | Support   redgreenblue  Facebook Youtube Twitter 

Antara fungsi utama Unit Jaminan Kualiti dan Pengiktirafan adalah untuk membantu dan menyelaraskan permohonan penawaran program akademik baharu, serta mendapatkan pengiktirafan bagi setiap program akademik yang ditawarkan. Setiap proses berkenaan uruskan seperti yang dijelaskan seperti berikut :

  1. Garis Panduan dan Carta Aliran
  2. Jenis Dokumen Mengikut Peringkat Mesyuarat Bagi Penawaran Program Baharu
  3. Maklumat Kelulusan Penawaran Program dan Pengstrukturan Semula Struktur Program Peringkat Sarjana Muda Di UUM
  4. Semakan Kurikulum bagi Program yang Melebihi 30%