PENANGGUHAN PENDAFTARAN KEMASUKAN PELAJAR IJAZAH SARJANA MUDA UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SECARA FIZIKAL KE KAMPUS

Tangguh pendaftaran

Connect with us

Academic Affairs Department,
Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman, MALAYSIA

Staff Directory

Graduate Studies and International Unit

  • dummy+604 928 3308  dummy+604 928 3306  dummy ups@uum.edu.my

© HAKCIPTA TERPELIHARA HEA UUM 2020

Search