SEMAKAN CALON TEMU DUGA PROGRAM PENDIDIKAN

Calon-calon yang memohon program Sarjana Muda Pendidikan di UUM Sesi Akademik 2020/2021 dan telah menduduki ujian MEdSI boleh menyemak panggilan temu duga di bawah:

 

kemasukan