PENANGGUHAN PENDAFTARAN KEMASUKAN PELAJAR IJAZAH SARJANA MUDA UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SECARA FIZIKAL KE KAMPUS

Tangguh pendaftaran